Privacybeleid

Privacybeleid & Security

Jouw persoonsgegevens verwerken we en beveiligen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier kun je lezen hoe we dat precies doen.

Jij beslist

We beginnen met het belangrijkste; jouw persoonsgegevens zijn van jou. Ook de gegevens die je met ons deelt. Dat betekent dat je ons kunt vragen om je gegevens te wissen, te corrigeren, te bekijken of over te dragen. Ook kun je ons vragen de verwerking van je gegevens te beperken en je kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Stuur een mail met je verzoek naar info@jennys-ehbo.nl en we handelen je verzoek af. Ook vragen, tips en klachten kun je naar dit adres sturen. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je bent nooit verplicht om je persoonsgegevens met Jenny’s EHBO te delen.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Als jij je gegevens met ons deelt, zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Op het moment dat wij je gegevens met aanbieders delen, zijn zij verantwoordelijk, Jenny’s EHBO heeft dan de rol van verwerker. Jenny’s EHBO verwerkt jouw gegevens in overeenstemming met de AVG. In een verwerkersovereenkomst tussen ons en de aanbieders op Jenny’s EHBO, staan onze verantwoordelijkheden en plichten duidelijk omschreven. Er staat bijvoorbeeld in op welke manier jouw gegevens beveiligd worden en wat er gebeurt in het geval van een datalek. Als je benieuwd bent naar het privacybeleid van de aanbieders op Jenny’s EHBO, kun je dat direct bij hen opvragen.

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als we daar een goede reden voor hebben, ofwel een wettelijke grondslag in de zin van de AVG. Meestal is die goede reden het uitvoeren van een overeenkomst. Dus als je een contactformulier invult, gebruiken wij je gegevens om contact met je op te nemen. En als je een brochure-aanvraag doet, of je schrijft je in een voor een opleiding, dan delen wij je gegevens met de betreffende aanbieder, zodat jouw inschrijving verwerkt kan worden. Verder delen wij je persoonsgegevens niet met derden, zonder dat wij daarvoor jouw toestemming hebben.

Daarnaast bewaren wij je gegevens voor onze eigen bedrijfsvoering en administratie. Daardoor kun je gebruik maken van alle functionaliteiten van onze site, en heb je toegang tot je eigen informatie-aanvragen en inschrijvingen. Zo kunnen wij je de beste en meeste persoonlijke gebruikerservaring bieden. In sommige gevallen verwerken wij je gegevens ook op basis van jouw toestemming; bijvoorbeeld als je een ervaring deelt. Jouw ervaring kan door ons geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gepubliceerd op onze website en hij kan geplaatst worden in onze mails naar andere gebruikers en gedeeld worden met onze review partners.

Ten slotte verzamelen we analytische gegevens, om na te gaan hoe bezoekers op Jenny’s EHBO terecht zijn gekomen, of om de effectiviteit van advertenties te meten. Deze gegevens worden verzameld op een geaggregeerd niveau en zijn niet op individueel niveau zichtbaar. Bij het verzamelen van deze analytische gegevens worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Jouw IP-adres onthouden we alleen voor technische doeleinden, zoals het detecteren van problemen op de site en voor het tegengaan van misbruik.

We bewaren je gegevens in je account zolang deze actief is. Je beslist zelf wanneer je je account opzegt. Op dat moment verwijderen we al je persoonsgegevens uit onze systemen.Wij slaan in geen geval meer persoonsgegevens op dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

LinkedIn

Als jij een ervaring deelt en je deze bevestigt via LinkedIn, dan zal je LinkedIn profielfoto verschijnen bij jouw review, en zal jouw review linken naar je LinkedIn profiel.

Met betrekking tot je persoonsgegevens zijn alle artikelen van de AVG van toepassing. Ook dan heb je dus het recht om ons te verzoeken je gegevens te wissen, te corrigeren, over te dragen of in te zien. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens, of een verzoek doen de verwerking te beperken. Richt je verzoek of bezwaar aan info@jennys-ehbo.nl. Klachten over de verwerking van je gegevens kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 25 februari 2020